Stangeia siceliota

PTEROPHORIDAE

Stangeia siceliota

(Zeller, 1847)

Fdb           Fdh
Stangeia siceliota 83 1 Stangeia siceliota 83 2
Var
Stangeia siceliota L3 2A 1 Stangeia siceliota L3 2A 2 Stangeia siceliota L3 2A 3
Chenille L3
Stangeia siceliota L4 2A 1 Stangeia siceliota L4 2A 2 Stangeia siceliota L4 2A 3
Chenille L4
Corse-du-Sud
Stangeia siceliota L5 13 1 Stangeia siceliota L5 13 2 Stangeia siceliota L5 13 3
Chenille L5
Stangeia siceliota chrysalide 13 1 Stangeia siceliota chrysalide 13 2 Stangeia siceliota chrysalide 13 3
Chrysalide
Bouches-du-Rhône     Carte miniature xx
Genitalia     mâles

Les commentaires sont fermés.