Metasia cyrnealis

CRAMBIDAE

Metasia cyrnealis

Schawerda, 1926

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Metasia cyrnealis 2B 1 Metasia cyrnealis 2B 2 Metasia cyrnealis 2B 3
Metasia cyrnealis 2B 6 Metasia cyrnealis 2B 5 Metasia cyrnealis 2B 7
Metasia cyrnealis 2B 4
Haute-Corse
Metasia cyrnealis 2A 1 Metasia cyrnealis 2A 2
Corse-du-Sud
Genitalia     mâles

Les commentaires sont fermés.