• All

Eupithecia weissi

GEOMETRIDAE

Eupithecia weissi

Prout, 1938

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Eupithecia weissi Eupithecia weissi Eupithecia weissi 34 1
Var Hérault
Eupithecia weissi Eupithecia weissi Eupithecia weissi
Œuf Chenille L1
Eupithecia weissi Eupithecia weissi Eupithecia weissi
Chenille L2
Eupithecia weissi Eupithecia weissi
Chenille L3
Eupithecia weissi Eupithecia weissi Eupithecia weissi
Chenille L4
Eupithecia weissi Eupithecia weissi
Chenille L5
Eupithecia weissi
Chrysalide
Alpes-Maritimes
Genitalia     mâles

Les commentaires sont fermés.