Eupithecia graphata

GEOMETRIDAE

Eupithecia graphata

(Treitschke, 1828)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Eupithecia graphata 38 1 Eupithecia graphata 06 1
Isère Alpes-Maritimes
Genitalia femelles

Les commentaires sont fermés.