Colostygia aqueata

GEOMETRIDAE

Colostygia aqueata

(Hübner, 1813)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Colostygia aqueata 06 1 Colostygia aqueata 06 2
Alpes-Maritimes Ariège
Colostygia aqueata 38 1 Colostygia aqueata 38 2 Colostygia aqueata 38 3
Isère

Les commentaires sont fermés.