• All

Colostygia aptata

GEOMETRIDAE

Colostygia aptata

(Hübner, 1813)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Colostygia aptata 05 1 Colostygia aptata 06 1
Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Jura
Genitalia     mâles

Les commentaires sont fermés.