• All

Anania terrealis

CRAMBIDAE

Anania terrealis

(Treitschke, 1829)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Anania terrealis 06 1 Anania terrealis Anania terrealis 06 3
Anania terrealis L4 06 1 Anania terrealis L4 06 2
Chenille L4
Anania terrealis L5 06 1 Anania terrealis Anania terrealis
Chenille L5
Anania terrealis Anania terrealis
Cocon & chrysalide
Alpes-Maritimes
Genitalia mâles     1     2 femelles

Les commentaires sont fermés.