Colostygia turbata

GEOMETRIDAE

Colostygia turbata

(Hübner, 1799)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Colostygia turbata 38 1 Colostygia turbata 38 2
Isère

Les commentaires sont fermés.