• All

Colostygia laetaria

GEOMETRIDAE

Colostygia laetaria

(de La Harpe, 1853)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Colostygia laetaria 05 1 Colostygia laetaria 73 1 Colostygia laetaria 73 2
Hautes-Alpes Savoie

Les commentaires sont fermés.