Chiasmia aestimaria

GEOMETRIDAE

Chiasmia aestimaria

(Hübner, 1809)

Fdb     Fdg     Fdd      Fdh
Chiasmia aestimaria Chiasmia aestimaria
Bouches-du-Rhône
Chiasmia aestimaria 11 1
Chiasmia aestimaria L5 11 2 Chiasmia aestimaria L5 11 3  Chiasmia aestimaria L5 11 1
Chenille L5
Chiasmia aestimaria chrysalide 11 1
Chrysalide
Aude

Les commentaires sont fermés.