Biston betularia

GEOMETRIDAE

Biston betularia

(Linnaeus, 1758)

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Biston betularia 05 1 Biston betularia 05 2
Hautes-Alpes
Biston betularia 06 1 Biston betularia 09 1
Alpes-Maritimes & Ariège
Biston betularia L4 06 1 Biston betularia L4 06 2
Chenille L4
Biston betularia L5 06 1 Biston betularia L5 06 2 Biston betularia L5 06 3
Biston betularia Biston betularia
Chenilles L5
Biston betularia chrysalide 06 1
Chrysalide
Alpes-Maritimes

Les commentaires sont fermés.