• All

Ascotis selenaria

GEOMETRIDAE

Ascotis selenaria

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Fdb            Fdh
Ascotis selenaria 2B 1 Ascotis selenaria 2B 2
Haute-Corse Alpes-de-Haute-Provence
Ascotis selenaria Ascotis selenaria Ascotis selenaria 06 1
Alpes-Maritimes
Ascotis selenaria Ascotis selenaria
Chenille L4
Ascotis selenaria Ascotis selenaria Ascotis selenaria
Ascotis selenaria Ascotis selenaria
Chenille L5
Ascotis selenaria
Chrysalide
Alpes-Maritimes

Les commentaires sont fermés.