Tyria jacobaeae

EREBIDAE

Tyria jacobaeae

(Linnaeus, 1758)

 

Fdb           Fdh
Tyria jacobaeae
Pyrénées-Orientales
Tyria jacobaeae
Chenille L4
Tyria jacobaeae Tyria jacobaeae
Chenille L5
Tyria jacobaeae
Chrysalide
Savoie

Les commentaires sont fermés.