Parectropis similaria

GEOMETRIDAE

Parectropis similaria

(Hufnagel, 1767)

 

Fdb           Fdh
Parectropis similaria 73 1
 Parectropis similaria 34 1
Savoie & Hérault

Les commentaires sont fermés.