Goniodoma limoniella

COLEOPHORIDAE

Goniodoma limoniella

(Stainton, 1884)

 

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Goniodoma limoniella 1 Goniodoma limoniella 2 Goniodoma limoniella 3
Aude
Goniodoma limoniella 4 Goniodoma limoniella 5
Var Bouches-du-Rhône
Imagos
Goniodoma limoniella f 1 Goniodoma limoniella f 2 Goniodoma limoniella f 3
Goniodoma limoniella f 4
Chenilles & Fourreaux
Aude
Genitalia     femelles

Les commentaires sont fermés.