Eupithecia tenuiata

GEOMETRIDAE

Eupithecia tenuiata

(Hübner, 1813)

 

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Eupithecia tenuiata 06 1 Eupithecia tenuiata 06 2
Alpes-Maritimes
Genitalia     mâles

Les commentaires sont fermés.