Eupithecia senorita

GEOMETRIDAE

Eupithecia senorita

Mironov, 2003

 

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Pyrénées-Orientales
Genitalia     mâles

Les commentaires sont fermés.