Eupithecia oxycedrata

GEOMETRIDAE

Eupithecia oxycedrata

(Rambur, 1833)

 

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Eupithecia oxycedrata 06 1 Eupithecia oxycedrata 06 2 Eupithecia oxycedrata 34 1
Alpes-Maritimes & Hérault
Eupithecia oxycedrata 2B 1
Eupithecia oxycedrata 2B 3 Eupithecia oxycedrata 2B 2
Haute-Corse
Imagos
Eupithecia oxycedrata L3 1 Eupithecia oxycedrata L3 2
Chenille L3
Eupithecia oxycedrata L4 1 Eupithecia oxycedrata L4 2
Chenille L4
Eupithecia oxycedrata L5 1 Eupithecia oxycedrata L5 2
Eupithecia oxycedrata L5 3 Eupithecia oxycedrata L5 4 Eupithecia oxycedrata L5 5
Chenille L5
Eupithecia oxycedrata chrysalide 06 2 Eupithecia oxycedrata chrysalide 06 1
Chrysalide
Alpes-Maritimes

Les commentaires sont fermés.