Eupithecia millefoliata

GEOMETRIDAE

Eupithecia millefoliata

Rössler, 1866

 

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Eupithecia millefoliata 06 1 Eupithecia millefoliata 06 2
Imagos
Eupithecia millefoliata L4 06 1 Eupithecia millefoliata L4 06 2
Chenille L4
Eupithecia millefoliata L5 06 1 Eupithecia millefoliata L5 06 2 Eupithecia millefoliata L5 06 3
Eupithecia millefoliata L5 06 4 Eupithecia millefoliata L5 06 5 Eupithecia millefoliata L5 06 6
Chenille L5
Eupithecia millefoliata chrysalide 06 1
Chrysalide
Alpes-Maritimes

Les commentaires sont fermés.