Dryobotodes eremita

NOCTUIDAE

Dryobotodes eremita

(Fabricius, 1775)

 

Fdb     Fdg     Fdd     Fdh
Dryobotodes eremita 1 Dryobotodes eremita 2
Alpes-Maritimes
Dryobotodes eremita 2B
Haute-Corse
Imagos
Dryobotodes eremita L5 1 Dryobotodes eremita L5 2
Chenille L5
Dryobotodes eremita p
Chrysalide
Pyrénées-Orientales

Les commentaires sont fermés.