Brachylomia viminalis

NOCTUIDAE

Brachylomia viminalis

(Fabricius, 1776)

 

Fdb           Fdh
Brachylomia viminalis 1
Pyrénées-Orientales
Brachylomia viminalis 2
Alpes-Maritimes
Imagos
Brachylomia viminalis Brachylomia viminalis
Alpes-Maritimes
Chenilles L5

Les commentaires sont fermés.